Några av våra 2.000 projekt...

På Instra projekterar vi både nyproduktion såväl som om- och tillbyggnationer. Sedan starten 1993 har vi hunnit med att arbeta med allt från kontor, butiker, bostäder, hotell, restauranger och teatrar till skolor, daghem och äldreboende.

Här kan du läsa mer om några av våra projekt.

Kv Blå Jungfrun, Hökarängen

Fyra flerfamiljshus med 97 klimatsmarta hyreslägenheter. De första hyreshusen som byggs enligt den så kallade passivhustekniken. Lägenheterna skall värmas upp genom att tillvarata den värme som alstras från de boende och från hushållsapparaterna. Tekniskt handlar det om att bygga energisnålt, ha ett tätt klimatskal och en effektiv ventilation.

Beställare: Skanska
Arkitekt: Reflex Arkitekter AB

Kv Klassföreståndaren 1, Stockholm

Projektering VVS, grundinstallationer samt lokalanpassning för ett flertal hyresgäster, bl a DO och KKV. Inflyttning påbörjad december 2008. Huset har fått namnet Flat Iron Building och är beläget vid Norra Bantorget.

Byggnadens totala yta: 14 000 kvm.

Beställare: Skanska
Arkitekt: Rosenbergs Arkitekter

Lindhagensområdet, Stockholm

Inom Lindhagsområdet, som ligger på Kungsholmen i Stockholm, har vi deltagit i ett flertal projekt. Vi utför även VVS-pojektering i garaget som sträcker sig under hela området.

Läs mer om projekten här >