Kunskap och kvalitet.
Erfarenhet och engagemang.

INSTRA Installationskonsult AB startades 1993. Företaget är personalägt och vi tillhandahåller tekniska konsulttjänster inom vvs-projektering.

Vårt mål är att alltid leverera tydliga ritningar som uppfyller de krav beställaren har. Vid projekteringen tas hänsyn till miljön, materialval vid projektering, att konstruktionen blir energisnål och att arbetsmiljön för den tänkta brukaren blir den bästa möjliga.

Vårt motto är kunskap och kvalitet, vilket innebär att vi satsar på personlig utveckling av all personal och att det vi levererar har en kvalitet som vi kan stå för.