Lindhagensområdet, Stockholm

Inom Lindhagsområdet, som ligger på Kungsholmen i Stockholm, har vi deltagit i ett flertal projekt.

Vi utförde även VVS-pojektering i garaget som sträcker sig under hela området.

Kv Gångaren hus 15, Stockholm

Vi har utfört VVS-projektering, färdigställt 2005.
Projektering för Ericsson Sverige och i ett senare skede lokalanpassning för mobiloperatören 3.

Byggnadens totala yta: ca 17 000 kvm.
Kontor: ca 12 000 kvm.

Beställare: Skanska
Arkitekt: White Arkitekter

Kv Gångaren hus 18, Stockholm

Vi har utfört VVS-projektering, färdigställt 2007.
Grundinstallationer och lokalanpassning för hyresgäster, bla SL, Färdtjänsten, Inspecta samt restaurang.

Byggnadens totala yta: ca 17 000 kvm.
Kontor: ca 12 000 kvm.

Beställare: Skanska
Arkitekt: Brunnberg & Forshed

Lindhagensterassen 6, Stockholm

Flerbostadshus vid Lindhagensområdet på Kungsholmen i Stockholm. Huset är 18 våningar högt och består av 70 lägenheter med inflyttning 2010.

Beställare: VVS-Metoder, Bravida
Arkitekt: Brunnberg & Forshed

Lindhagensterassen 3-5, Stockholm

VVS-projektering, med inflyttning 2009-2010.

Bostadsrätter i 17 våningar med sammanlagt 253 lägenheter samt butikslokaler.

Beställare: VVS-Metoder, Skanska nya hem
Arkitekt: Brunnberg & Forshed

Kv Gångaren hus 16, Stockholm

Hus 16 omfattar en total yta av ca 18.200 kvm.
Av detta är ca 10.200 kvm kontors- och konferensytor och ca 8.000 garage och tekniska ytor.

Projektet har LEED-certifierats, vilket ställer krav på miljöprofilen. Hus 16 är också klassad som "green building".

Beställare: Skanska Fastigheter
Arkitekt: Brunnberg & Forshed